Vietnamese
Product Categories
 
Certificates
 
Gallery
Web links
Website static
 Visitor: 0771436
Online : 17
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG
Update 11/27/2020


Công ty CP XNK Lâm Thủy Sản Bến Tre thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2020

- Mục đích: đại hội cổ đông

- Nội dung đại hội:

+ Báo cáo kết quả SXXD;

+ Báo cáo HĐQT;

+ Báo cáo BKS;

+ Các nội dung khác.

- Thời gian đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.